eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6617

NGC 6617
Voorwerp NGC 6617 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6617 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Draconis
Type: Scd -
De hoekige afmetingen: 1.10'x0.7'
omvang: V=14.6m; B=15.3m
De helderheid van het oppervlak: 14.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 18h14m2.9s; Dec= 61°19'10"
roodverschuiving (z): 0.022405
De afstand van de zon tot NGC 6617: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 94.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 6617 : PGC 61613, UGC 11176, MCG 10-26-29, CGCG 301-25

Objecten in de buurt: NGC 6615, NGC 6616, NGC 6618, NGC 6619

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.