eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6617

NGC 6617
Objekt NGC 6617 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6617 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: Scd -
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.7'
magnitud: V=14.6m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 14.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 18h14m2.9s; Dec= 61°19'10"
rödförskjutning (z): 0.022405
Avståndet från solen till NGC 6617: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 94.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6617 : PGC 61613, UGC 11176, MCG 10-26-29, CGCG 301-25

Närliggande objekt: NGC 6615, NGC 6616, NGC 6618, NGC 6619

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.