eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6619

NGC 6619
Objekt NGC 6619 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6619 - galax i stjärnbild Herculis
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x1.1'
magnitud: V=13.0m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 18h18m55.5s; Dec= 23°39'19"
rödförskjutning (z): 0.016805
Avståndet från solen till NGC 6619: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 71.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 6619 : PGC 61721, UGC 11200, MCG 4-43-25, CGCG 142-39

Närliggande objekt: NGC 6617, NGC 6618, NGC 6620, NGC 6621

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.