eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6619

NGC 6619
objekt NGC 6619 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6619 - galakse i stjernebildet Herculis
Typen: E1 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'x1.1'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.0m; B=14.0m
Overflate lysstyrke: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 18t18m55.5s; Dec= 23°39'19"
Rødforskyvning (z): 0.016805
Avstand fra solen til NGC 6619: basert på redshiftverdien (z) - 71.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 6619 : PGC 61721, UGC 11200, MCG 4-43-25, CGCG 142-39

Naboobjekter: NGC 6617, NGC 6618, NGC 6620, NGC 6621

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.