eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6617

NGC 6617
objekt NGC 6617 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 6617 - galakse i stjernebildet Draconis
Typen: Scd -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.10'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.6m; B=15.3m
Overflate lysstyrke: 14.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 18t14m2.9s; Dec= 61°19'10"
Rødforskyvning (z): 0.022405
Avstand fra solen til NGC 6617: basert på redshiftverdien (z) - 94.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 6617 : PGC 61613, UGC 11176, MCG 10-26-29, CGCG 301-25

Naboobjekter: NGC 6615, NGC 6616, NGC 6618, NGC 6619

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.