eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 683

NGC 683
Objekt NGC 683 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 683 - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 1.00'x1.0'
veľkosť: V=13.6m; B=14.5m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h49m46.6s; Dec= 11°42'7"
RedShift (z): 0.017452
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 683: na základe množstva červeného posunu (z) - 73.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 683 : PGC 6718, UGC 1288, MCG 2-5-47, CGCG 437-43, NPM1G +11.0070, IRAS 01471+1127

Blízke objekty: NGC 681, NGC 682, NGC 684, NGC 685

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.