eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 684

NGC 684
Objekt NGC 684 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 684 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 3.20'x0.6'
veľkosť: V=12.4m; B=13.3m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h50m14.1s; Dec= 27°38'46"
RedShift (z): 0.011791
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 684: na základe množstva červeného posunu (z) - 49.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 684 : PGC 6759, IC 165, UGC 1292, MCG 4-5-17, CGCG 482-22, IRAS 01474+2724

Blízke objekty: NGC 682, NGC 683, NGC 685, NGC 686

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.