eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6859

NGC 6859
Objekt NGC 6859 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6859 - tři hvězdy v souhvězdí Aquilae
Typ: *3 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 20h3m49.5s; Dec= 0°26'40"

Nedaleko objekty: NGC 6857, NGC 6858, NGC 6860, NGC 6861E

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.