eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6857

NGC 6857
Objekt NGC 6857 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 6857 - mlhovina v souhvězdí Cygni
Typ: EN -
Úhlové rozměry: 0.63'
velikosti: B=11.4m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 20h1m48s; Dec= 33°31'30"
Jiné názvy objektu NGC 6857 : PK 70+1.2, Sh2-100, not a PN

Nedaleko objekty: NGC 6855, NGC 6856, NGC 6858, NGC 6859

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.