eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6857

NGC 6857
Voorwerp NGC 6857 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6857 - nevelvlek in het sterrenbeeld Cygni
Type: EN -
De hoekige afmetingen: 0.63'
omvang: B=11.4m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 20h1m48s; Dec= 33°31'30"
Andere namen van het object NGC 6857 : PK 70+1.2, Sh2-100, not a PN

Objecten in de buurt: NGC 6855, NGC 6856, NGC 6858, NGC 6859

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.