eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6857

NGC 6857
Objekt NGC 6857 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 6857 - nebulosa i stjärnbild Cygni
Typ: EN -
Vinkeldimensionerna: 0.63'
magnitud: B=11.4m
Koordinater för epok J2000: Ra= 20h1m48s; Dec= 33°31'30"
Övriga namn på objektet NGC 6857 : PK 70+1.2, Sh2-100, not a PN

Närliggande objekt: NGC 6855, NGC 6856, NGC 6858, NGC 6859

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.