eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6857

NGC 6857
Obiekt NGC 6857 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 6857 - mgławica w konstelacji Łabędź
Тип: EN -
Wymiary kątowe: 0.63'
Wielkość gwiazd: B=11.4m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 20h1m48s; Dec= 33°31'30"
Inne nazwy obiektów NGC 6857 : PK 70+1.2, Sh2-100, not a PN

Sąsiadujące obiekty: NGC 6855, NGC 6856, NGC 6858, NGC 6859

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.