eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6859

NGC 6859
Voorwerp NGC 6859 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 6859 - drie sterren in het sterrenbeeld Aquilae
Type: *3 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 20h3m49.5s; Dec= 0°26'40"

Objecten in de buurt: NGC 6857, NGC 6858, NGC 6860, NGC 6861E

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.