eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7207

NGC 7207
objekt NGC 7207 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7207 - galakse i stjernebildet Pegasi
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.8m; B=15.8m
Overflate lysstyrke: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 22t5m45.6s; Dec= 16°46'4"
Rødforskyvning (z): 0.029317
Avstand fra solen til NGC 7207: basert på redshiftverdien (z) - 123.8 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7207 : PGC 68017

Naboobjekter: NGC 7205, NGC 7206, NGC 7208, NGC 7209

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.