eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7207

NGC 7207
Objekt NGC 7207 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7207 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.2'
magnitud: V=14.8m; B=15.8m
Ytans ljusstyrka: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h5m45.6s; Dec= 16°46'4"
rödförskjutning (z): 0.029317
Avståndet från solen till NGC 7207: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 123.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7207 : PGC 68017

Närliggande objekt: NGC 7205, NGC 7206, NGC 7208, NGC 7209

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.