eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7207

NGC 7207
Obiekt NGC 7207 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7207 - galaktyka w konstelacji Pegaz
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.60'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=14.8m; B=15.8m
Jasność powierzchni: 12.4 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 22h5m45.6s; Dec= 16°46'4"
Redshift (z): 0.029317
Odległość od Słońca do NGC 7207: w oparciu o wartość redshift (z) - 123.8 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 7207 : PGC 68017

Sąsiadujące obiekty: NGC 7205, NGC 7206, NGC 7208, NGC 7209

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.