eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7290

NGC 7290
Objekt NGC 7290 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7290 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 1.60'x1.0'
veľkosť: V=13.3m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h28m26.5s; Dec= 17°8'52"
RedShift (z): 0.009690
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7290: na základe množstva červeného posunu (z) - 40.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7290 : PGC 68942, UGC 12045, MCG 3-57-9, CGCG 452-14, IRAS 22260+1653

Blízke objekty: NGC 7288, NGC 7289, NGC 7291, NGC 7292

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.