eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7291

NGC 7291
Objekt NGC 7291 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7291 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x1.7'
veľkosť: V=13.1m; B=14.1m
Jas povrchu: 14.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h28m29.4s; Dec= 16°47'1"
RedShift (z): 0.034377
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7291: na základe množstva červeného posunu (z) - 145.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7291 : PGC 68944, UGC 12047, MCG 3-57-8, CGCG 452-15, NPM1G +16.0527

Blízke objekty: NGC 7289, NGC 7290, NGC 7292, NGC 7293

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.