eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7291

NGC 7291
Objekt NGC 7291 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7291 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.7'
magnitud: V=13.1m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 14.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h28m29.4s; Dec= 16°47'1"
rödförskjutning (z): 0.034377
Avståndet från solen till NGC 7291: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 145.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7291 : PGC 68944, UGC 12047, MCG 3-57-8, CGCG 452-15, NPM1G +16.0527

Närliggande objekt: NGC 7289, NGC 7290, NGC 7292, NGC 7293

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.