eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7292

NGC 7292
Objekt NGC 7292 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7292 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: IBm - oregelbunden galax
Vinkeldimensionerna: 2.10'x1.6'
magnitud: V=12.5m; B=13.0m
Ytans ljusstyrka: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h28m25.7s; Dec= 30°17'35"
rödförskjutning (z): 0.003289
Avståndet från solen till NGC 7292: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 13.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7292 : PGC 68941, UGC 12048, MCG 5-53-3, CGCG 495-3, IRAS 22261+3002, KARA 967, KAZ 290

Närliggande objekt: NGC 7290, NGC 7291, NGC 7293, NGC 7294

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.