eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7292

NGC 7292
Objekt NGC 7292 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7292 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: IBm - nepravidelná galaxia
Uhlové rozmery: 2.10'x1.6'
veľkosť: V=12.5m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h28m25.7s; Dec= 30°17'35"
RedShift (z): 0.003289
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7292: na základe množstva červeného posunu (z) - 13.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7292 : PGC 68941, UGC 12048, MCG 5-53-3, CGCG 495-3, IRAS 22261+3002, KARA 967, KAZ 290

Blízke objekty: NGC 7290, NGC 7291, NGC 7293, NGC 7294

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.