eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7293

NGC 7293
Objekt NGC 7293 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7293 - planetarisk nebula i stjärnbild Aquarii
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 17.57'
magnitud: V=7.3m; B=7.5m
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h29m38.4s; Dec= -20°50'11"
Övriga namn på objektet NGC 7293 : PK 36-57.1, ESO 602-PN22, CS=13.5, Helix nebula

Närliggande objekt: NGC 7291, NGC 7292, NGC 7294, NGC 7295

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.