eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7293

NGC 7293
Voorwerp NGC 7293 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7293 - planetaire nevel in het sterrenbeeld Aquarii
Type: PN -
De hoekige afmetingen: 17.57'
omvang: V=7.3m; B=7.5m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 22h29m38.4s; Dec= -20°50'11"
Andere namen van het object NGC 7293 : PK 36-57.1, ESO 602-PN22, CS=13.5, Helix nebula

Objecten in de buurt: NGC 7291, NGC 7292, NGC 7294, NGC 7295

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.