eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7293

NGC 7293
Obiekt NGC 7293 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7293 - mgławica planetarna w konstelacji Wodnik
Тип: PN -
Wymiary kątowe: 17.57'
Wielkość gwiazd: V=7.3m; B=7.5m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 22h29m38.4s; Dec= -20°50'11"
Inne nazwy obiektów NGC 7293 : PK 36-57.1, ESO 602-PN22, CS=13.5, Helix nebula

Sąsiadujące obiekty: NGC 7291, NGC 7292, NGC 7294, NGC 7295

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.