eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7294

NGC 7294
Objekt NGC 7294 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7294 - galax i stjärnbild Piscis Austrini
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.00'x1.2'
magnitud: V=12.5m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h32m7.8s; Dec= -25°23'53"
rödförskjutning (z): 0.033880
Avståndet från solen till NGC 7294: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 143.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7294 : PGC 69088, IC 5225, ESO 533-44, MCG -4-53-9, AM 2229-253

Närliggande objekt: NGC 7292, NGC 7293, NGC 7295, NGC 7296

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.