eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7289

NGC 7289
Objekt NGC 7289 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7289 - galax i stjärnbild Piscis Austrini
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.0'
magnitud: V=13.1m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h29m20.1s; Dec= -35°28'19"
rödförskjutning (z): 0.028216
Avståndet från solen till NGC 7289: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 119.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7289 : PGC 68980, ESO 405-23, MCG -6-49-6

Närliggande objekt: NGC 7287A, NGC 7288, NGC 7290, NGC 7291

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.