eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7289

NGC 7289
objekt NGC 7289 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7289 - galakse i stjernebildet Piscis Austrini
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'x1.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.1m; B=14.1m
Overflate lysstyrke: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 22t29m20.1s; Dec= -35°28'19"
Rødforskyvning (z): 0.028216
Avstand fra solen til NGC 7289: basert på redshiftverdien (z) - 119.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7289 : PGC 68980, ESO 405-23, MCG -6-49-6

Naboobjekter: NGC 7287A, NGC 7288, NGC 7290, NGC 7291

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.