eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7287A

NGC 7287A
objekt NGC 7287A ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7287A - galakse i stjernebildet Aquarii
Typen: SB0 - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.30'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.0m; B=16.0m
Overflate lysstyrke: 11.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 22t28m48.9s; Dec= -22°12'8"
Rødforskyvning (z): 0.039591
Avstand fra solen til NGC 7287A: basert på redshiftverdien (z) - 167.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7287A : PGC 68960, ESO 602-20A

Naboobjekter: NGC 7286, NGC 7287, NGC 7288, NGC 7289

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.