eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7287A

NGC 7287A
Voorwerp NGC 7287A bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7287A - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Aquarii
Type: SB0 - spiraalvormig sterrenstelsel met bar
De hoekige afmetingen: 0.30'x0.2'
omvang: V=15.0m; B=16.0m
De helderheid van het oppervlak: 11.8 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 22h28m48.9s; Dec= -22°12'8"
roodverschuiving (z): 0.039591
De afstand van de zon tot NGC 7287A: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 167.2 Mpc;
Andere namen van het object NGC 7287A : PGC 68960, ESO 602-20A

Objecten in de buurt: NGC 7286, NGC 7287, NGC 7288, NGC 7289

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.