eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7287A

NGC 7287A
Objekt NGC 7287A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7287A - galax i stjärnbild Aquarii
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.2'
magnitud: V=15.0m; B=16.0m
Ytans ljusstyrka: 11.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h28m48.9s; Dec= -22°12'8"
rödförskjutning (z): 0.039591
Avståndet från solen till NGC 7287A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 167.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7287A : PGC 68960, ESO 602-20A

Närliggande objekt: NGC 7286, NGC 7287, NGC 7288, NGC 7289

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.