eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7287A

NGC 7287A
Obiekt NGC 7287A znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7287A - galaktyka w konstelacji Wodnik
Тип: SB0 - galaktyka spiralna z poprzeczką
Wymiary kątowe: 0.30'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=15.0m; B=16.0m
Jasność powierzchni: 11.8 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 22h28m48.9s; Dec= -22°12'8"
Redshift (z): 0.039591
Odległość od Słońca do NGC 7287A: w oparciu o wartość redshift (z) - 167.2 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 7287A : PGC 68960, ESO 602-20A

Sąsiadujące obiekty: NGC 7286, NGC 7287, NGC 7288, NGC 7289

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.