eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7289

NGC 7289
Obiekt NGC 7289 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7289 - galaktyka w konstelacji Ryba Południowa
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 1.30'x1.0'
Wielkość gwiazd: V=13.1m; B=14.1m
Jasność powierzchni: 13.5 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 22h29m20.1s; Dec= -35°28'19"
Redshift (z): 0.028216
Odległość od Słońca do NGC 7289: w oparciu o wartość redshift (z) - 119.2 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 7289 : PGC 68980, ESO 405-23, MCG -6-49-6

Sąsiadujące obiekty: NGC 7287A, NGC 7288, NGC 7290, NGC 7291

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.