eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7289

NGC 7289
Voorwerp NGC 7289 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7289 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Piscis Austrini
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.30'x1.0'
omvang: V=13.1m; B=14.1m
De helderheid van het oppervlak: 13.5 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 22h29m20.1s; Dec= -35°28'19"
roodverschuiving (z): 0.028216
De afstand van de zon tot NGC 7289: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 119.2 Mpc;
Andere namen van het object NGC 7289 : PGC 68980, ESO 405-23, MCG -6-49-6

Objecten in de buurt: NGC 7287A, NGC 7288, NGC 7290, NGC 7291

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.