eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7498

NGC 7498
Voorwerp NGC 7498 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7498 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Aquarii
Type: Sab -
De hoekige afmetingen: 0.90'x0.4'
omvang: V=14.4m; B=15.2m
De helderheid van het oppervlak: 13.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h9m56s; Dec= -24°25'28"
roodverschuiving (z): 0.026572
De afstand van de zon tot NGC 7498: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 112.2 Mpc;
Andere namen van het object NGC 7498 : PGC 70590, ESO 535-6, MCG -4-54-8

Objecten in de buurt: NGC 7496, NGC 7497, NGC 7499, NGC 7500

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.