eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7498

NGC 7498
objekt NGC 7498 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7498 - galakse i stjernebildet Aquarii
Typen: Sab -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.90'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.4m; B=15.2m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 23t9m56s; Dec= -24°25'28"
Rødforskyvning (z): 0.026572
Avstand fra solen til NGC 7498: basert på redshiftverdien (z) - 112.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7498 : PGC 70590, ESO 535-6, MCG -4-54-8

Naboobjekter: NGC 7496, NGC 7497, NGC 7499, NGC 7500

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.