eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7498

NGC 7498
Obiekt NGC 7498 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 7498 - galaktyka w konstelacji Wodnik
Тип: Sab -
Wymiary kątowe: 0.90'x0.4'
Wielkość gwiazd: V=14.4m; B=15.2m
Jasność powierzchni: 13.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 23h9m56s; Dec= -24°25'28"
Redshift (z): 0.026572
Odległość od Słońca do NGC 7498: w oparciu o wartość redshift (z) - 112.2 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 7498 : PGC 70590, ESO 535-6, MCG -4-54-8

Sąsiadujące obiekty: NGC 7496, NGC 7497, NGC 7499, NGC 7500

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.