eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7523

NGC 7523
Voorwerp NGC 7523 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7523 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Pegasi
Type: S - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.00'x0.2'
omvang: V=14.8m; B=15.6m
De helderheid van het oppervlak: 13.4 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h13m34.7s; Dec= 13°59'12"
roodverschuiving (z): 0.039641
De afstand van de zon tot NGC 7523: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 167.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 7523 : PGC 70726, CGCG 431-18, KUG 2311+137

Objecten in de buurt: NGC 7521, NGC 7522, NGC 7524, NGC 7525-2

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.