eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7523

NGC 7523
objekt NGC 7523 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7523 - galakse i stjernebildet Pegasi
Typen: S - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.8m; B=15.6m
Overflate lysstyrke: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 23t13m34.7s; Dec= 13°59'12"
Rødforskyvning (z): 0.039641
Avstand fra solen til NGC 7523: basert på redshiftverdien (z) - 167.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7523 : PGC 70726, CGCG 431-18, KUG 2311+137

Naboobjekter: NGC 7521, NGC 7522, NGC 7524, NGC 7525-2

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.