eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7523

NGC 7523
Objekt NGC 7523 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7523 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.2'
magnitud: V=14.8m; B=15.6m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h13m34.7s; Dec= 13°59'12"
rödförskjutning (z): 0.039641
Avståndet från solen till NGC 7523: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 167.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7523 : PGC 70726, CGCG 431-18, KUG 2311+137

Närliggande objekt: NGC 7521, NGC 7522, NGC 7524, NGC 7525-2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.