eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7676

NGC 7676
Voorwerp NGC 7676 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 7676 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Tucanae
Type: E-S0 -
De hoekige afmetingen: 1.60'x0.9'
omvang: V=11.5m; B=12.5m
De helderheid van het oppervlak: 12.8 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h29m1.7s; Dec= -59°43'0"
roodverschuiving (z): 0.011191
De afstand van de zon tot NGC 7676: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 47.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 7676 : PGC 71564, ESO 148-16, AM 2326-595

Objecten in de buurt: NGC 7674, NGC 7675, NGC 7677, NGC 7678

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.