eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7676

NGC 7676
Objekt NGC 7676 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 7676 - galax i stjärnbild Tucanae
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.60'x0.9'
magnitud: V=11.5m; B=12.5m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h29m1.7s; Dec= -59°43'0"
rödförskjutning (z): 0.011191
Avståndet från solen till NGC 7676: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 47.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7676 : PGC 71564, ESO 148-16, AM 2326-595

Närliggande objekt: NGC 7674, NGC 7675, NGC 7677, NGC 7678

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.