eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7676

NGC 7676
objekt NGC 7676 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7676 - galakse i stjernebildet Tucanae
Typen: E-S0 -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.60'x0.9'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.5m; B=12.5m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 23t29m1.7s; Dec= -59°43'0"
Rødforskyvning (z): 0.011191
Avstand fra solen til NGC 7676: basert på redshiftverdien (z) - 47.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 7676 : PGC 71564, ESO 148-16, AM 2326-595

Naboobjekter: NGC 7674, NGC 7675, NGC 7677, NGC 7678

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.