eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 815

NGC 815
Voorwerp NGC 815 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 815 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ceti
Type: C+C -
De hoekige afmetingen: 0.40'x0.2'
omvang: V=15.5m; B=16.5m
De helderheid van het oppervlak: 12.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h10m39.4s; Dec= -15°48'46"
roodverschuiving (z): 0.053427
De afstand van de zon tot NGC 815: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 225.7 Mpc;
Andere namen van het object NGC 815 : PGC 906183, double system

Objecten in de buurt: NGC 813, NGC 814, NGC 816, NGC 817

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.