eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 815

NGC 815
objekt NGC 815 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 815 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: C+C -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.5m; B=16.5m
Overflate lysstyrke: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t10m39.4s; Dec= -15°48'46"
Rødforskyvning (z): 0.053427
Avstand fra solen til NGC 815: basert på redshiftverdien (z) - 225.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 815 : PGC 906183, double system

Naboobjekter: NGC 813, NGC 814, NGC 816, NGC 817

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.