eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 826-1

NGC 826-1
Voorwerp NGC 826-1 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 826-1 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Trianguli
Type: S - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.7'
omvang: V=13.9m; B=14.7m
De helderheid van het oppervlak: 13.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h9m25.1s; Dec= 30°44'22"
roodverschuiving (z): 0.016228
De afstand van de zon tot NGC 826-1: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 68.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 826-1 : PGC 8230, CGCG 504-19

Objecten in de buurt: NGC 825, NGC 826-2, NGC 827, NGC 828

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.