eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 826-1

NGC 826-1
Objekt NGC 826-1 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 826-1 - galax i stjärnbild Trianguli
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.7'
magnitud: V=13.9m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h9m25.1s; Dec= 30°44'22"
rödförskjutning (z): 0.016228
Avståndet från solen till NGC 826-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 68.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 826-1 : PGC 8230, CGCG 504-19

Närliggande objekt: NGC 825, NGC 826-2, NGC 827, NGC 828

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.