eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 826-1

NGC 826-1
objekt NGC 826-1 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 826-1 - galakse i stjernebildet Trianguli
Typen: S - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.9m; B=14.7m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t9m25.1s; Dec= 30°44'22"
Rødforskyvning (z): 0.016228
Avstand fra solen til NGC 826-1: basert på redshiftverdien (z) - 68.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 826-1 : PGC 8230, CGCG 504-19

Naboobjekter: NGC 825, NGC 826-2, NGC 827, NGC 828

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.