eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 843

NGC 843
Objekt NGC 843 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 843 - tři hvězdy v souhvězdí Trianguli
Typ: *3 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 2h11m8.2s; Dec= 32°5'54"

Nedaleko objekty: NGC 841, NGC 842, NGC 844, NGC 845

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.