eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 843

NGC 843
Objekt NGC 843 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 843 - tre stjärnor i stjärnbild Trianguli
Typ: *3 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h11m8.2s; Dec= 32°5'54"

Närliggande objekt: NGC 841, NGC 842, NGC 844, NGC 845

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.