eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 843

NGC 843
Obiekt NGC 843 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 843 - trzy gwiazdki w konstelacji Trójkąt
Тип: *3 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h11m8.2s; Dec= 32°5'54"

Sąsiadujące obiekty: NGC 841, NGC 842, NGC 844, NGC 845

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.